Vuoden 2020 toimintakertomus

Viljelykausi alkoi tavallista aikaisemmin lämpimän, lumettoman talven jälkeen. Vuosikokousta jouduttiin siirtämään Korona-viruksesta johtuvan kokoontumisrajoituksen takia. Talkoot kuitenkin järjestettiin toukokuussa.
Talkoiden yhteydessä kerättiin vieraslajeja ja siivottiin yhteisiä alueita. Tähän olisi tarvittu lisää osallistujia. Talkoiden yhteydessä alueella oli 4 roskalavaa. Lavat täyttyivät nopeasti ja liian täyteen pakatuista lavoista tuli lisämaksua 2779e.
Palstoja jouduttiin jälleen irtisanomaan sovittujen sääntöjen puitteissa. Palstoille on jonossa uusia viljelijöitä.
Keväällä alueelle toimitettiin yhteistilauksina:
Olkia (n.200 paalia), kanankakkaa, Pollen parasta ja kalkkia
Kaudella 2020 ei järjestetty elonkorjuumyyjäisiä kokoontumisrajoituksesta johtuen.
Vesitoimikunta avasi hanat aamuisin ja sulki hanat iltaisin. Vesiviikkoihin toivotaan lisää viljelijöitä vastuun jakamiseksi suuremmalle joukolle.
Vuosikokous pidettiin 1.7. klo 17 ulkona Välitalontien päädyssä. Osallistujia oli niukasti, mutta kokous oli päätösvaltainen. Keskustelua käytiin mm. Kiinteiden rakennelmien säännöistä, yhteisen kompostin perustamisesta ja muovituotteiden vähentämisestä viljelyssä. Tärkeimmäksi asiaksi nousi uusien hallituksen jäsenten nimeäminen. Kaikki entisen hallituksen jäsenet erosivat tehtävistään. Uuden hallituksen muodostamisessa tapahtui väärinkäsityksiä ja henkilöiden välisistä jännitteistä johtuvaa tehtävästä eroamista. Lopulta uuden hallituksen jäseniksi jäivät: Ari Järvinen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja, Hanna Kosonen sihteeri ja Maija Lassila vesitoimikunta. Ritva Remes aikaisemmasta hallituksesta jatkoi palstojen esittelijänä ja luovuttajana.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Työn alla ovat tiedotuksen uudistaminen, kirjapidon uudistaminen, hallituksen jäsenten tehtävien uudelleen organisointi, palkkioiden maksamisen yhdenmukaistaminen ja läpinäkyvyys sekä uusien hallituksen jäsenten värväys.

Kategoria(t): kategoria. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.