Toimintasuunnitelma 2021

Yhdistys jatkaa toimintaa tavoitteensa mukaisesti ylläpitämällä ja kehittämällä palstaviljelyä Elontien palstaviljelyalueella.

Yhdistys pyrkii vahvistamaan Elontien palstaviljelijöiden yhteisöllisyyttä ja osallistamaan kaikkia halukkaita viljelijöitä mahdollisimman paljon yhteisen viljelyalueen kehittämiseen.
Hallitus hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita sääntöjen mukaan ja hallituksen tueksi muodostetaan työryhmiä, joissa kaikissa on mukana ainakin yksi jäsen hallituksesta.

Työryhmiä voivat olla mm:

Ympäristötyöryhmä
Ryhmän tärkeänä tehtävänä on vieraslajien ja epätoivottujen eläinten torjunta sekä monimuotoisuudesta huolehtiminen. Ryhmä järjestää mm. kitkentätalkoita ja siruetanoiden keräämistä tarpeen mukaan.
Ympäristöryhmä selvittää ja pyrkii toteuttamaan Helsingin kaupungin toivoman yhteiskompostoinnin järjestämisen. Omien kompostien käyttö on myös mahdollista, mutta vuoden aikana tullaan kiinnittämään huomiota niiden toimivuuteen ja yleiseen jätteiden käsittelyyn. Alueelle hankitaan lisäksi käymälä viljelijöiden käyttöön.
Kaupungilta selvitetään mahdollisuuksia joidenkin puiden kaatamiseen ja niistä saatavan hakkeen hyödyntämiseen palsta-alueella.

Tieto- ja tiedotusryhmä
Monet uudet ja joskus vähän kokeneemmatkin viljelijät kaipaavat tietoa ja vinkkejä viljelyyn. Tavoitteena on luoda viljelijän tietopankki, josta saa helposti apua harrastukseen. Tietoryhmän alaisuuteen kuuluu myös nk. ”Palstayliopisto”, jonka toiminta käynnistetään kesän aikana ja jonka luennoitsijoiksi kutsutaan tietäviä palstaviljelijöitä ja ulkopuolisia vierailijoita kertomaan mielenkiintoisista ja ajankohtaisista aiheista. Palstakummeja lisätään, jos halukkaita löytyy.
Ryhmä vastaa yhdistyksen tiedotuksesta, joka hoidetaan ensisijaisesti sähköpostilla ja kirjeillä sekä lisäksi ilmoitustauluilla, facebook-sivuilla ja yhdistyksen kotisivuilla.

Hankinta-, talkoo- ja juhlatyöryhmä
Hallitus pohtii, miten tieto erilaisista hankinnoista ja toimittajista saavuttaa parhaiten viljelijät ja auttaa tilausten koordinoinnissa. Talkoita suunnitellaan ja järjestetään yhdessä ympäristötyöryhmän kanssa. Sadonkorjuujuhlia ja muita kokoontumisia suunnitellaan pandemiatilanne huomioon ottaen.

Vesihuoltoryhmä
Vesiviikkojen hoitoon tarvitaan innokkaita, jotka voivat ilmoittautua suoraan vesivastaavalle.

Palstaryhmä
Palstojen jako, -katselmukset ja mahdolliset huomautukset kuuluvat ryhmän alaisuuteen. Jäsenrekisteriä päivitetään yhteistyössä sihteerin kanssa.

Sekä vesiviikoista että palstojen jakamisesta maksetaan pieni korvaus. Vesivastaava ja palstavastaava voivat olla myös hallituksen ulkopuolisia toimijoita.
Hallitus selvittää mahdollisuutta palkata lähialueen nuori tai nuoria kesäsetelin avulla auttamaan yhdistyksen talkoissa ja muissa palsta-alueella tehtävissä töissä.
Vuoden 2021 aikana uudistetaan lisäksi yhdistyksen säännöt.

Kategoria(t): kategoria. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.