Kokouspöytäkirjat

Elontien palstaviljelijät ry,  Vuosikokous, Pöytäkirja 29.4.2021
Etäkokous Teamsin välityksellä klo 18:00

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 18.08.
 2. Valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi Sampo, sihteeriksi Piritta sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Nina ja Eira.
 3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Esityslista vahvistettiin.
 5. Vuoden 2020 toimintakertomus vahvistettiin.
 6. Vuoden 2020 tilinpäätöstä ei vahvistettu. Siirretään seuraavaan ylimääräiseen kokoukseen.
 7. Uudeksi vuoden 2020  toiminnantarkastajaksi valittiin Esko Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Maria.

Toiminnantarkastajan kertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille päätetään myöhemmin kesällä järjestettävässä ylimääräisessä kokouksessa.

 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2021. Hallituksen laatima ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi hyväksyttiin. Keskusteltiin käymälän ja jätelavan tarpeesta. Asia jätettiin uuden hallituksen päätettäväksi.
 2. Hallitus esitti jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2022 40 €. Ehdotus hyväksyttiin.
 3. Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista ja korvauksista. Päätös tulee voimaan takautuvasti syksystä 2020, koska hallituksen palkkioita ei oltu päätetty vuoden 2020 vuosikokouksessa eikä niitä ole syyskaudella 2020 maksettu. Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi on 25€ / kokous. Ehdotus hyväksyttiin.
 4. Hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2021 valittiin Hanna Kosonen.
 5. Yhdistyksen hallituksen jäseniksi valittiin Piia Rajakallio, Katri Ruohomäki, Nina Salo ja Piritta Vanninen.
 6. Toiminnantarkastajaa ei valittu. Siirretään seuraavaan ylimääräiseen kokoukseen.
 7. Ei muita esille tulevia asioita.
 8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:51